เครื่องตัดและบากท่อด้วยไฟฟ้า

รหัสสินค้า : เครื่องตัดและบากท่อด้วยไฟฟ้า

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

เครื่องตัดและบากท่อด้วยไฟฟ้า

Faswel รุ่น ISD

เป็นเครื่องตัดและบากท่อในเวลาเดียวกัน สำหรับท่อที่มีความหนาตั้งต่ 1-25 มม.

ขนาดของที่ต้องการตัดขึ้นอยู่กับรุ่นดังนี้

  • รุ่น ISD-80 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 16-80 มม.
  • รุ่น ISD-150 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 65-150 มม.
  • รุ่น ISD-300 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 150-300 มม.
  • รุ่น ISD-450 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 300-450 มม.
  • รุ่น ISD-600 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 450-600 มม.
  • รุ่น ISD-750 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 600-750 มม.
  • รุ่น ISD-900 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 750-900 มม.
  • รุ่น ISD-1050 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 900-1050 มม.
  • รุ่น ISD-1219 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1016-1230 มม.


 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 31,438